Przygtowanie do pierwszej wizyty jest bardzo ważne.
Warto poświęcić kilka minut i przeczytać poniższe wskazówki.

Podczas pierwszej, trwającej ok. 45 minut wizyty przeprowadzany jest wywiad zdrowotno-żywieniowy dotyczący m.in. oczekiwań związanych z wizytą, posiadanych schorzeń, przyjmowanych leków i suplementów diety, rozkładu dnia, preferencji kulinarnych oraz dokonuje się analizy 3-dniowego dzienniczka żywieniowego. W trakcie wizyty wykonywane są pomiary antropometryczne (masa, wzrost, obwód talii i bioder) oraz nieinwazyjna analiza składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej. Zebrane w czasie pierwszej wizyty informacje posłużą do ustalenia indywidualnego planu żywieniowego.
Na pierwszą wizytę pacjent powinien zabrać ze sobą bieżące wyniki badań – morfologię, lipidogram, glukozę na czczo, TSH. Jeżeli leczą się Państwo na chorobę przewlekłą warto ze sobą zabrać również wyniki dodatkowych badań takich jak:

✔️ w chorobach wątroby: AST, ALT, ALP, GGTP;
✔️ w cukrzycy: hemoglobina glikowana HbA1c;
✔️ w chorobach nerek: kreatynina, mocznik;
✔️ w dnie moczanowej: kwas moczowy. 

Dodatkowo konieczne jest dostarczenie przez pacjenta listy przyjmowanych leków i suplementów diety, wytycznych lekarskich odnośnie diety w Państwa schorzeniu (jeżeli otrzymali Państwo od lekarza) oraz wypełnionego 3-dniowego dzienniczka żywieniowego, którego wzór znajduje się w załączniku poniżej. (Brak aktualnych wyników badań diagnostycznych nie jest przeciwwskazaniem do skorzystania z porady dietetycznej. Jeżeli będzie to konieczne pacjent zostanie poproszony o doniesienie wyników na kolejne spotkanie).

Podczas pierwszej wizyty wykonana zostanie analiza składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej (BIA). Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do pomiaru składu ciała, analizatorem Tanita DC-430 P MA. 

Wykorzystuje on do pomiaru innowacyjną technologię BIA, działając na dwóch częstotliwościach (Dual Frequency, 6.25kHz/50kHz). Pomiar odbywa się za pomocą czterech zintegrowanych z platforma analizatora elektrod. Przez ciała badanej osoby przepływa prąd, który w przeciągu 20 sekund analizuje skład ciała, przedstawiając na przejrzystym wydruku termicznym (analizator posiada zintegrowaną drukarkę) lub przesyłając wynik pomiaru do komputera (program GMON MDD)

Badanie jest pomocne w precyzyjnym dostosowaniu planu żywieniowego i monitorowaniu postępów. O skuteczności stosowanej diety nie świadczy bowiem bezpośrednia utrata kilogramów, która często wynika z utraty wody przez organizm w początkowym okresie odchudzania, lecz ubytek tkanki tłuszczowej przy jednoczesnym zachowaniu tkanki mięśniowej. 

Dzięki analizie składu ciała możemy poznać takie parametry jak:

·          Masa ciała w kg

·         Indeks masy ciała BMI

·         Masa tkanki tłuszczowej w %

·         Masa tkanki mięśniowej w kg

·         Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej

·         Masa mięśni w kg

·         Całkowita zawartość wody w organizmie w %

·         Całkowita zawartość wody w organizmie w kg

·         Masa tkanki beztłuszczowej (FFM) w kg

·         Wiek metaboliczny

·         PPM – podstawowa przemiana materii (BMR)

·         Wskaźnik budowy ciała Physique Rating

·         Wskaźnik otyłości

·         Idealna masa ciała

W celu uzyskania niezafałszowanego wyniku badania należy:
✔️
nie spożywać posiłków minimum 3 h przed wizytą
✔️
powstrzymać się od picia kawy i alkoholu w dniu badania 

Pomiary analizy składu ciała są wykonywane na specjalistycznej wadze, na której pacjent staje boso. Prosimy zatem o odpowiednie przygotowanie się do wizyty.
Na pierwszą konsultację pacjent przynosi wypełniony 3-dniowy dzienniczek żywieniowy, który jest jedynym narzędziem umożliwiającym wnikliwą analizę sposobu odżywiania pacjenta, wychwycenia błędów żywieniowych oraz stanowi podstawę opracowania indywidualnego planu żywieniowego. W dzienniczku należy zanotować wszystko, co danego dnia Państwo spożyli i wypili, godzinę spożywania posiłków lub przekąsek oraz uwagi dotyczące ewentualnych dolegliwości po spożyciu posiłku (np. zgaga, wzdęcie, biegunka). Dzienniczek najlepiej prowadzić przez 2 dni powszednie i 1 wolny od pracy.

POBIERZ DZIENNICZEK

Wizyty kontrolne odbywają się przeciętnie co 2 tygodnie. Stanowią niezbędny element terapii żywieniowej, gdyż umożliwiają zweryfikowanie, czy podjęte postępowanie dietetyczne zmierza we właściwym kierunku. Ich celem jest również podtrzymanie motywacji w zmianie nawyków żywieniowych oraz rozwiązywanie pojawiających się bieżących trudności. Podczas wizyt kontrolnych wykonywane są pomiary antropometryczne oraz analiza składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej BIA.